Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Temps òptim d'administració de la insulina ràpida en els àpats en el maneig de la diabetis tipus 1

    ... de la insulina d'acció ràpida . Els estudis de farmacocinètica revisats realitzats en persones amb diabetis tipus 1 ...

  2. Hiperglucèmia postprandial: factors que influeixen en el control glucèmic després dels àpats

    ... factors clau que hi pot contribuir. Els estudis de farmacocinètica realitzats en persones amb diabetis tipus 1 mostren que ...

  3. La insulina faster aspart en nens i adolescents amb diabetis tipus 1

    ... es van realitzar analítiques de sang per estudiar la farmacocinètica (inici de detecció de nivells d'insulina en sang, moment ...