Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Xarxes socials i diabetes: poden Facebook i Skype millorar el control glucèmic en pacients amb diabetes tipus 1 en tractament amb bomba d’insulina?

Persona utilitzant una tableta digital
Dimarts, 26 Gener, 2016

Actualment els programes de salut s'han adaptat a les noves tecnologies i a Internet. Alguns pacients utilitzen la xarxa per informar-se i per a cercar ajuda en grups d'intercanvi d'experiències i de suport mutu. Un exemple d'això és el grup de Facebook "Diabetis Macedònia", amb 1.430 seguidors (pacients, familiars, professionals) existent des de l'any 2008, el qual busca ajudar als pacients oferint informació científica supervisada per professionals de la salut i interactuar amb els pacients.

Els usuaris d'aquest grup tancat a Facebook van participar en un estudi durant 12 mesos portat a terme a Skopje, Macedònia. L'objectiu va ésser avaluar les xarxes socials i el programa de descàrrega de dades com a eines per millorar el control glucèmic en pacients amb bomba d'insulina.

A l'estudi van parlar un total de 56 pacients entre 14-23 anys d'edat, els quals van ésser dividits de forma aleatòria en 2 grups. El grup anomenat "regular", format per 29 pacients que participaven segons el protocol estàndard amb visites regulars al seu metge, i el grup "Internet" amb 27 pacients que utilitzaven a més a més el programa de descàrrega de dades a casa i interacció via Facebook (xats) i Skype (vídeos i àudio) amb l'equip diabetològic.

Els resultats principals resultats de l'estudi van ser:

  1. Els resultats de l'hemoglobina glicosilada (HbA1c) en ambdós grups va millorar als 12 mesos. El grup "regular": 7.7 ± 1.6% inicial versus 6.6 ± 1.5% als 12 mesos; el grup "Internet": 7.8 ± 1.9% inicial versus 6.4 ± 1.6% als 12 mesos.
  2. Les visites a través d'Internet es van distribuir amb aquests percentatges: Facebook (54%), Skype (12%) i les dues xarxes (34%). La millora es va evidenciar en els primers 6 mesos.
  3. No hi va haver diferències en la incidència de complicacions agudes (cetoacidosi i hipoglucèmia greu), dosi total diària d'insulina ni canvis en el pes en els dos grups.
  4. El consell mèdic realitzat a través de les xarxes socials va ser personalitzat en funció de les necessitats de cada pacient. Els pacients van participar activament en el procés de presa de decisions sobre la gestió de la seva diabetis.

Com a conclusió de l'estudi, es destaca que les xarxes socials permeten promoure el coneixement de la diabetis i la interacció amb els pacients, a més de generar un control similar a les visites regulars al metge especialista.

Resumit per: Ilse Medrano Brockmann, máster en Endocrinologia pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu.