Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

La Unitat de diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu acreditada com a centre de referència europeu en diabetis pediàtrica

Programa SWEET
Dijous, 5 Gener, 2017

La Unitat de diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha estat recentment acreditada com a centre de referència en diabetis pediàtrica mitjançant el programa SWEET

El programa SWEET (acrònim de Better control in Pediatric and Adolescent DiabeteS: Working to crEate cEnTers of reference) va sorgir inicialment com a projecte finançat per la Unió Europea (Programa Europeu de Salut Pública) amb l'objectiu d'establir i expandir xarxes de centres de diabetis que assegurin l'accés i cura de qualitat en nens i adolescents (0-18 anys) afectes de diabetis, basant-se en la demostració i el compliments d'estàndards de qualitat d'acord a les guies clíniques internacionals.

Avui en dia és un consorci d'internacional de centres de referència el suport de la Societat Internacional de Diabetis Pediàtrica (ISPAD) i la Federació Internacional de Diabetis (IDF).

L'acreditació implica el reconeixement de l'existència d'un equip multidisciplinari capaç de proporcionar atenció de qualitat demostrada en diabetis pediàtrica mitjançant anàlisis periòdiques (dues vegades a l'any) i comparatius amb altres centres pediàtrics de referència del consorci (benchmark) així com la realització d'auditories periòdiques realitzades pel grup d'acreditació NHS National Peer Review Program d'Anglaterra.