Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Un estudi conclou que la diabetis pot ésser un risc d'infecció en procediments quirúrgics

Operació quirúrgica
Dimecres, 1 Juny, 2016

Un estudi presentat a la Societat per a la Salut Epidemiològica d'Amèrica (The Society for Healthcare Epidemiology of America) recolza la consideració de què la diabetis és un factor de risc d'infecció en múltiples tipus de procediments quirúrgics.

En els darrers anys s'ha publicat sobre l’impacte de la diabetis en l’increment de la taxa d’infecció del lloc quirúrgic, entesa com la zona on es realitza una intervenció quirúrgica.

Per a realitzar aquest estudi es va fer una recerca bibliogràfica i meta-anàlisi seguint les directrius MOOSE (Meta-analysis of observational studies in epidemiology group), d’estudis publicats entre desembre de 1985 i juliol de 2015. Els termes que es van utilitzar per a la selecció de les publicacions científiques varen ésser: “factors de risc”, “glucosa”, diabetis” i “infecció a la zona quirúrgica”. 

Mitjançat la recerca d’aquestes paraules clau, es van identificar 3.631 estudis, es van revisar 522 articles complets i en van ésser elegibles 94. Aquests estudis varen incloure pacients adults amb diabetis (no es va diferenciar entre diabetis tipus 1 o tipus 2) sotmesos a procediments quirúrgics de qualsevol tipus.

En total 16 estudis varen ser accessibles per avaluar l’associació entre hiperglucèmia i la infecció de la zona quirúrgica, uns estudis incloïen la valoració de la glucosa plasmàtica pre o intraoperatori i altres avaluaven els nivell de glucosa postoperatòria. Agrupant aquests estudis, es va aprecia que existia una major possibilitat d’infecció en el lloc quirúrgic en presència de diabetis.

Es van valorar diferents tipus de cirurgia (ginecológica, colorectal, artroplàstia, cardíaca, espinal i altres). La cirurgia cardíaca va presentar la més alta associació entre diabetis i risc d’infecció en comparació amb altres tipus de cirurgia. No es va trobar relació significativa amb el tipus d’infecció o amb l’índex de massa corporal del pacient.

La conclusió d’aquesta anàlisi de la literatura científica presenta resultats que recolzen la consideració de la diabetis com un factor de risc independent per a la infecció del lloc quirúrgic en diversos tipus de procediments quirúrgics. Tanmateix, son necessaris esforços continuats per a millorar els resultats quirúrgics en el pacient amb diabetis, des de millorar el control de glucèmia previ així com els nivells perioperatoris (durant el moment de la cirurgia). 

Article: Martin ET, Kaye KS, Knott C, Nguyen H, Santarossa M, Evans R, Bertran E, Jaber L. Diabetes and Risk of Surgical Site Infection: A Systematic Review and Meta-analysis. Infection Control & Hospital Epidemiology 2016;37(1):88-99.

Resumit per: Larisa Suárez Ortega, pediatra endocrinòleg de l’Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona.