Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Campaments de diabetis: com influeixen en l'ansietat, la pròpia cura i la capacitat de superació dels nens

Campaments de diabetis: com influeixen en l'ansietat, la pròpia cura i la capacitat de superació dels nens
Dimecres, 10 Abril, 2019

Un objectiu important dels campaments de diabetis és permetre que els nens i nenes es coneguin, comparteixin les seves experiències i aprenguin a ser més responsables en el maneig de la seva malaltia.

Rebaixar l'ansietat relacionada amb la diabetis i el coneixement d’aquesta malaltia és clau per millorar el control glucèmic i, tot i això, hi ha pocs estudis que hagin avaluat l'impacte dels campaments a aquest nivell.

Un estudi publicat en la revista Pediatric Diabetis, realitzat pel Lurie Children’s Hospital de Chicago, va incloure a 2.488 nens, nenes i adolescents d'entre 8 i 18 anys amb diabetis tipus 1 i a 2.563 pares i mares, de 42 campaments dels Estats Units. L'objectiu de l'estudi era avaluar l'efecte psicosocial de la participació en els campaments de diabetis.

Amb aquesta finalitat, els participants i els seus pares van realitzar uns qüestionaris online específics en funció de l'edat, abans i després dels campaments. Es van valorar una sèrie d'ítems relacionats amb l'ansietat i amb problemes emocionals vinculats amb la diabetis, la percepció individual de les habilitats de la pròpia cura i les actituds en la capacitat de superació de la malaltia. A més, es van registrar dades en relació a les experiències aportades sobre els campaments i els beneficis que aportaven.

L'edat mitjana dels nens que hi van participar va ser de 10,4 anys i la dels adolescents, de 14,4 anys. El 73,8% feien servir bomba d'insulina i el 71,4% ja havia anat als campaments en d’altres ocasions.

Els adolescents que tenien xifres més altes d'hemoglobina glicada (HbA1c) i els seus pares van presentar nivells més elevats d'ansietat i pitjor percepció en les habilitats de la pròpia cura. A més, en el grup d'adolescents, l'ús de la bomba d'insulina es va associar a una ansietat més baixa i a una millor percepció de la pròpia cura.

Resultats de l'estudi: disminució de l'ansietat

Abans de començar el campament, els pares van presentar nivells més elevats d'ansietat relacionada amb la diabetis i una pitjor percepció en les habilitats de la pròpia cura dels seus fills.

Pel que fa als participants, van mostrar una disminució significativa en l'ansietat i un increment en les habilitats de la pròpia cura, a excepció dels nens i adolescents amb nivells elevats d’HbA1c, que van patir més ansietat durant el campament.

Tant els participants com els seus pares van valorar com a positives la participació en l'estudi i l'experiència dels campaments.

Els campaments, una experiència positiva

Els resultats d'aquest estudi, en el qual va participar un nombre important de nens, nenes i adolescents amb diabetis tipus 1, suggereixen que la participació en els campaments de diabetis aporta beneficis emocionals i de comportament en els participants i en els seus pares. Els considerem, per tant, una experiència positiva.

Article científic de referència: Weissberg-Benchell, J.; Vesco, A. T.; Rychlik, K. (21 de febrer del 2019). “Diabetes Camp Still Matters: Relationships with Diabetes-Specific Distress, Strengths, and Self-Care Skills”. Pediatr Diabetes.

Resumit per: Montse Amat Bou, pediatra endocrinòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.