Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Avenços en la recerca de cèl·lules productores d'insulina mitjançant cèl·lules mare

Células madre - CC0 1.0
Dimecres, 4 Març, 2015

Una de les línies actuals en la recerca de la cura de la diabetis es basa en intentar transformar cèl·lules mare en cèl·lules productores d'insulina

A causa del conflicte ètic que suposa aconseguir cèl·lules mare d'embrions humans, en els últims anys s'ha investigat com obtenir cèl·lules mare a partir de cèl·lules de teixit adult.

Aquesta fita va ser aconseguida l'any 2006 pel Dr. Yamanaka i el seu equip de la Universitat de Kyoto i la Agència Japonesa de Ciència i Tecnologia que, a partir de fibroblasts (una cèl·lula ja adulta i madura), van aconseguir crear cèl·lules mare no embrionàries que van anomenar cèl·lules mare de pluripotència induïda o IPS. Superat el conflicte ètic, el repte actual és aconseguir reprogramar aquestes IPS fins a obtenir cèl·lules productores d'insulina.

A l'octubre de 2014, el Dr. Melton i el seu equip del Harvard Stem Cell Institute van aconseguir generar centenars de milions de cèl·lules dels illots del pàncrees a partir de cèl·lules mare humanes. A més, van demostrar que aquestes cèl·lules trasplantades en ratolins diabètics produïen insulina i disminuïen la seva hiperglucèmia.

Últims avenços

Al gener de 2015, el Dr. Zavazava i el seu equip a la Universiat d'Iowa van publicar un estudi explicant com van aconseguir generar cèl·lules productores d'insulina a partir de cèl·lules IPS humanes que posteriorment van trasplantar al ronyó de ratolins diabètics. 

En primer lloc, van observar que aquestes cèl·lules produïen insulina al laboratori i també en el ratolí viu. Així, després de 100 dies d'haver realitzat el trasplantament, a 3 de 6 ratolins trasplantats, la glucèmia descendia de 400-500 mg/dl a menys de 200 mg/dl. En altres dos ratolins, la glucèmia també descendia però quedava per sobre de 250 mg/dl. L'últim dels ratolins va morir. Cal destacar que altres 10 ratolins diabètics que no van ser trasplantats amb cèl·lules productores d'insulina van morir en 10 dies.

En segon lloc, el Dr. Zavazava i el seu equip van van descobrir mitjançant ressonància magnètica que les cèl·lules productores d'insulina formaven una mena de nou i petit òrgan en el ronyó receptor del transplantament.

L'estudi del Dr. Zavazava es va realitzar amb un nombre petit de ratolins i durant un període de 150 dies. Per tenir conclusions fermes cal que es facin estudis més llargs i amb un major nombre de ratolins.

Tot i les condicions de l'estudi, aquests resultats confirmen l'esperançadora línia de recerca en la qual actualment es treballa per crear cèl·lules funcionals productores d'insulina a partir de cèl·lules de pluripotència induïda o IPS.