Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Avenços cap al pàncrees artificial

Medtronic MiniMed 640G System
Dimarts, 3 Març, 2015

L'empresa Medtronic Inc. ha dissenyat una bomba d'insulina intel·ligent anomenada MiniMed® 640G System que, juntament amb el sensor Enlite®, té la capacitat de predir un episodi d'hipoglucèmia i suspendre la infusió d’insulina de forma autònoma abans d’assolir l’objectiu mínim de glucosa desitjat.

Quina és la novetat d’aquesta bomba d’insulina?

Fins ara el tractament amb bomba d’insulina es basa en la infusió subcutània d’insulina de forma continuada i programada. No obstant això, és el pacient qui ha d’aprovar i activar l’administració o suspensió de la infusió.

El sensor Enlite® detecta els nivells de glucosa i els transmet a la bomba d’insulina formant així un sistema integrat. Aquest disseny permet predir hipoglucèmies i suspendre l’administració d’insulina, així com reprendre la infusió un cop s’hagin recuperat els nivells de glucosa òptims, tot això sense que el pacient hagi d’intervenir.

Aquest sistema està finançat per la sanitat pública?

A Espanya, les bombes d’insulina estan finançades pel Sistema Nacional de Salut, però, la sanitat pública no cobreix el cost del sensor Enlite®.

Està disponible a Espanya?

La bomba d’insulina MiniMed System 640G encara no està comercialitzada a Espanya.

És un pàncrees artificial?

Tot i que MiniMed® 640G System suposa un gran avenç cap al pàncrees artificial, encara queda un llarg camí per aconseguir-ho. El pàncrees artificial, conegut com un sistema de circuit tancat, idealment podria respondre tant a les possibles hipoglucèmies com a les hiperglucèmies a través d'algoritmes computats.