Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

12 idees clau del Congrés Societat Espanyola Diabetis (SED) 2015

Congreso SED Valencia 2015
Dijous, 23 Abril, 2015

Durant els dies 15, 16 i 17 d'abril s'ha celebrat a València el XXVI Congrés Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED). Hi han participat més de 1100 professionals que es dediquen a la cura de persones amb diabetis, tant a nivell assistencial com de recerca: metges, infermeres, dietistes, biòlegs, enginyers ... així com membres de la indústria farmacèutica.

Carmen Yoldi, infermera experta en educació terapèutica en diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu, va assistir al congrés per participar en una taula rodona sobre aspectes clínics de difícil abordatge. La seva xerrada es va centrar en la necessitat de comptabilitzar els greixos i proteïnes en el càlcul de la dosi d'insulina. Aquestes són les 12 idees clau que destaca sobre el que es va tractar en relació a la diabetis tipus 1 al congrés.

12 idees clau sobre DM1

 1. Es reclama assistència en els centres educatius i l'elaboració d'una normativa que asseguri el seu compliment, no només per atendre els infants amb diabetis, sinó per a tots els estudiants en general, en particular a aquells que tenen patologies cròniques.
 2. Es demana una llei que obligui els centres educatius a responsabilitzar-se de l'atenció als alumnes amb patologies cròniques perquè aquesta no quedi en la bona voluntat del professorat.
 3. Entre els 10 i els 14 anys d'edat és quan debuten un major nombre de nens i nenes, encara que a l'Hospital Sant Joan de Déu s'hagi observat un augment de debuts en edats més primerenques.
 4. L'atenció al pacient amb diabetis mitjançant programes d'educació terapèutica estructurats obté millors resultats de control que un altre tipus d'atenció.
 5. La por a les hipoglucèmies dificulta la consecució d'un bon control metabòlic. És important identificar aquesta situació per ajudar al pacient que la pateix a superar-la.
 6. En aquells pacients "desenganxats" de la seva diabetis, és fonamental esbrinar els motius pels quals el pacient arriba a aquesta situació per focalitzar-hi els esforços. Aconseguir petites millores és el principi de l'èxit.
 7. El consum d'aliments rics en greix provoca hiperglucèmia post-pandrial tardana. En aquells pacients que segueixen tractament amb bomba d'insulina, l'ús de la funció de bolus dual és la millor manera de solucionar-ho.
 8. Diversos estudis demostren que amb els pacients que usen mesuradors de glucosa que ajuden al càlcul de dosi d'insulina milloren la qualitat de vida sense presentar importants diferències en els valors d'hemoglobina glucosilada.
 9. Les tecnologies en el tractament de la diabetis són una realitat, però a Espanya només utilitzen bomba d'insulina menys d'un 5% de persones amb diabetis tipus 1. La "monitorització en temps real" de la glucosa està coberta pel sistema públic de salut en la majoria de països europeus, encara que no a Espanya.
 10. Les dades presentades durant el congrés mostren que en utilitzar la bomba d'insulina amb sensor continu de glucosa es redueix el nombre i el temps en hipoglucèmia. Amb l'ús de bomba d'insulina amb parada a predicció d'hipoglucèmia (sempre que s'usi el sensor continu de glucosa connectat) disminueix de manera considerable el temps que els pacients passen a hipoglucèmia, així com el nombre d'episodis.
 11. Els experts expliquen que probablement hem recorregut la meitat del camí cap al "pàncrees artificial". A Espanya hi ha diversos grups que treballen activament per aconseguir aquest objectiu.
 12. És important apropar la recerca bàsica (en laboratori) a la investigació clínica.

La SED és una organització científica multidisciplinar sense ànim de lucre dirigida a donar suport als avenços en la prevenció i el tractament de la diabetis i afavorir la generació i intercanvi de coneixement a nivell nacional i internacional per tal de contribuir a la millora de l'esperança i qualitat de vida dels pacients amb diabetis.