Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Temps òptim d'administració de la insulina ràpida en els àpats en el maneig de la diabetis tipus 1

    ... aspàrtica i glulisina) tenen un perfil farmacocinètic i farmacodinàmic similar. Estudi amb insulina glulisina i insulina ...

  2. Hiperglucèmia postprandial: factors que influeixen en el control glucèmic després dels àpats

    ... aspàrtica i glulisina) tenen un perfil farmacocinètic i farmacodinàmic semblant. A causa d'aquest perfil d'acció, administrar els ...

  3. Nova insulina Glargina 300 U/ml front la Glargina 100 U/ml en persones amb diabetis tipus 1

    ... insulina Glargina 300 U/ml (Gla-300) amb un perfil farmacodinàmic més pla en comparació de la Glargina 100 U/ml (Gla-100). ...