Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Hiperglucèmia postprandial: factors que influeixen en el control glucèmic després dels àpats

    ... aspàrtica i glulisina) tenen un perfil farmacocinètic i farmacodinàmic semblant. A causa d'aquest perfil d'acció, administrar els ...

  2. Temps òptim d'administració de la insulina ràpida en els àpats en el maneig de la diabetis tipus 1

    ... aspàrtica i glulisina) tenen un perfil farmacocinètic i farmacodinàmic similar. Estudi amb insulina glulisina i insulina ...

  3. Nova insulina Glargina 300 U/ml front la Glargina 100 U/ml en persones amb diabetis tipus 1

    ... insulina Glargina 300 U/ml (Gla-300) amb un perfil farmacodinàmic més pla en comparació de la Glargina 100 U/ml (Gla-100). ...