Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Cercar

Resultats de la cerca

  1. Hiperglucèmia postprandial: factors que influeixen en el control glucèmic després dels àpats

    ... factors clau que hi pot contribuir. Els estudis de farmacocinètica realitzats en persones amb diabetis tipus 1 mostren que ...

  2. Temps òptim d'administració de la insulina ràpida en els àpats en el maneig de la diabetis tipus 1

    ... de la insulina d'acció ràpida . Els estudis de farmacocinètica revisats realitzats en persones amb diabetis tipus 1 ...

  3. La insulina faster aspart en nens i adolescents amb diabetis tipus 1

    ... es van realitzar analítiques de sang per estudiar la farmacocinètica (inici de detecció de nivells d'insulina en sang, moment ...