Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Recerca

El Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI) té com a principal objetiu impulsar la recerca de la diabetis tipus 1 per a respondre als interrogants que planteja la malaltia i millora la salut i la qualitat de vida de les persones que la pateixen.

El CIDI promou dos tipus d'investigacions: recerca básica, aquella que es desenvolupa en el laboratori (amb línies cel·lulars, experimentació animal,…) i la recerca centrada en el pacient, que es coneix amb el nom de recerca clínica.

Recerca bàsica del CIDI

Recerca bàsica

El CIDI, encapçalat pel director de Docència i Gestió del Coneixement de l'Hospital Sant Joan de Déu, Rubén Díaz, té un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per a desenvolupar una aproximació curativa innovadora per a la diabetis infantil.

Aquesta recerca busca crear un model biològic-sintètic que incorpori tres atributs de la cèl·lula beta: la capacitat d'actuar com a sensor de la glucosa del mitjà; la producció d'insulina; la liberació regular de la insulina.

Es tracta d'una nova línia de tractament de la diabetis respecte a les quatre línies que existeixen actualment: medicina regenerativa (cèl·lules mare), immunoteràpia (vacunes), terapia gènica i establiment d'un circuit en nansa tancada (pàncrees artificial).

Estan treballant en aquest projecte dos grups de recerca:

  • Grup de Recerca en Senyalització Cel·lular, coordinat pel Dr. Francesc Posas i la Dra. Eulàlia de Nadal.
  • Grup teòric de Sistemes Complexes, un dels líders mundials en aquest àmbit, dirigit pel Dr. Ricard Solé i el Dr. Javier Macía.
Nena amb diabetis a la consulta de l'Hospital Sant Joan de Déu

Recerca clínica

Es vol consolidar la recerca clínica de la Unitat de Diabetis de l'Hospital Sant Joan de Déu. La prioritat és millorar l'atenció i el tractament del pacient pediàtric. Es treballa en:

  • Epidemiologia
  • Nous fàrmacs
  • Aplicació de noves tecnologies
  • Prevenció de complicacions
  • Investigació psico-social i clínica

A més, l'Hospital Sant Joan de Déu realitza diversos assajos clínics en diabetis mellitus tipus 1. Llistat d'assajos clínics en curs.

Gràcies al teu suport podrem avançar en el coneixement de la diabetis tipus 1.

Ajuda'ns - CIDI

Algunes xifres

  • S'estima que prop del 8% de la població mundial té diabetis (550 milions de persones) i hi ha més de 25 milions amb diabetis tipus 1. A la diabetis se la denonima la pandèmia silenciosa del segle XXI.
  • La diabetis tipus 1 apareix generalment en persones d'entre 0 i 20 anys i és una de les malalties cròniques infantils més freqüents als països desenvolupats.. 
Recerca clínica del CIDI