Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Política de protecció de dades

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (d’ara endavant, l’”HSJD”) és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i de protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, la integritat, la veracitat i la confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, clients o proveïdors, i actuem de manera responsable i transparent. La present Política de Privacitat (d’ara endavant, “la Política”) té l’objectiu d’informar sobre la manera com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, hi descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides a través de https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org (d’ara endavant, “el Lloc web”), o per via telefònica, SMS, correu electrònic o correu postal. Si escau, es detallarà si les dades poden ser utilitzades per tercers.

L’HSJD manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible d’aquesta Política. L’HSJD li recomana que llegeixi la nostra Política i que es posis en contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris del lloc web https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

Responsable

El responsable del tractament de les seves dades és:

Hospital Sant Joan de Déu
C.I.F: R5800645C
Adreça: Passeig Sant Joan de Déu, 2 – 08950 - Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic: hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

Quina informació recopilem?

L’HSJD només tracta aquelles dades personals que resultin adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de la finalitat en virtut de la qual es van sol·licitar inicialment.

A tall d’exemple, en cas que ens hagis demanat informació, recopilarem el seu nom i cognoms, el telèfon o el correu electrònic, entre d’altres. Així mateix, la seva adreça IP (número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet), i el seu nom de domini es tractaran amb finalitats estadístiques. Igualment, podràs enviar-nos el teu currículum per postular a processos de selecció interns o les seves dades de pacient (per exemple, el número d’història clínica), per tal de gestionar la teva atenció medicosanitària.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'HSJD són veritables i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita es tracten amb les finalitats següents:

  • Atendre i gestionar les seves sol·licituds d’informació;
  • Enviar el nostre butlletí electrònic de notícies (newsletters) o altra informació que considerem que pugui ser del seu interès, sempre que s’hagi subscrit a l’apartat de subscripció habilitat a tal efecte;.
  • Conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc. Així, l'HSJD obtindrà estadístiques que mitjançant la monitorització del seu número IP llançaran el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, entre d'altres magnituds.

Quant de temps conservem les dades?

Les dades que hagi facilitat es conservaran en tant es perllonguin aquestes relacions amb l'HSJD i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades personals tractades sobre la base del consentiment que vostè ha atorgat es conservaran mentre no retiri aquest consentiment. I en tot cas les seves dades es conservaran fins a la prescripció de les obligacions legals pertinents.

Quan estarem legitimats per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que ens proporcioni quan aquesta informació sigui necessària per a la tramesa de la informació sol·licitada, i en el seu cas, compliment d’obligacions legals imperatives que derivin del Dret de la Unió Europea o dels Estats Membres. L’HSJD adoptarà les accions necessàries per garantir que les dades personals que reculli, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractades de manera lícita, lleial i transparent, d’acord amb les obligacions resultants de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

Així mateix, l’informem que en el cas de que vostè s’hagi inscrit en el formulari de recepció de newsletters accepta de manera expressa la recepció de les mateixes. En tot cas, podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre li demanarem el consentiment per fer-ho. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament realitzat fins el moment.

A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades no es podran comunicar a tercers. Malgrat tot, sí que es podran comunicar als estaments oficials públics i entitats privades que per obligació legal o necessitat operativa hagin d’accedir a les dades als efectes de la correcta prestació del servei i les altres finalitats abans esmentades.

A part d’aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, si no és que existeixi una obligació legal.

Quins drets l’emparen en relació amb el tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que fem a l’HSJD. En concret:

  • Té dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan –entre altres motius– les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
  • En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’HSJD deixarà de tractar les seves dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
  • Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, a que les dades personals que ens hagi facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Vostè pot exercir els drets esmentats adreçant un correu electrònic a hospitalbarcelona.dpd@sjd.es.

Respondrem a les seves peticions a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies aquest termini es pot prorrogar dos (2) mesos més, cas en què li ho comunicaríem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud.

Si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Vostè pot consultar les diferents autoritats de control a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Té dret a retirar el consentiment?

Sí, en qualsevol moment podrà retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats abans indicades i per a les quals hagi prestat el seu consentiment.

Es pot modificar aquesta Política de Privacitat?

L’HSJD es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzatius i del sector sanitari. No limitarem els drets que li corresponen d’acord amb aquesta Política de Privacitat ni hi farem modificacions substancials sense informar-lo prèviament. Publicarem totes les modificacions d’aquesta Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, et farem arribar una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i –en casos excepcionals– fins i tot sol·licitarem novament el seu consentiment).