Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Avís legal i condicions d'ús

Objecte de l’avís legal

A l'efecte de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic; s'informa l'usuari que el titular del web és l'Hospital Sant Joan de Déu, amb domicili en el Passeig Sant Joan de Déu nº 2. 08950 d'Esplugues de Llobregat, amb NIF R-5800645-C i correu electrònic hospitalbarcelona.info@sjd.es, està inscrit en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 1188-C/1-ES/B.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del responsable del lloc web.

Tercer de confiança i codi de conducta

El responsable del lloc web es troba adherit al codi de conducta Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El responsable del lloc web s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el responsable del lloc web no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el responsable del lloc web manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o a l’ordre públic, procedindt a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en questió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web del responsable del lloc web. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la *LSSICE, el responsable de lloc web es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si s’escau en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement sobre la diabetis mellitus tipus 1 en edat pediàtrica a pares, familiars i altres educadors d'infants i adolescentes amb aquesta condició, a a la població en general, així com difodre les activitats i serveis que realitza l'Hospital, la Fundació i l'Obra Social Sant Joan de Déu. El responsable del lloc web es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web. 

La informació continguda en aquest web és de caràcter divulgatiu i en cap cas pretén ser un substitutiu del consell mèdic professional. Cap dels continguts publicats en aquest web, ja siguin com a contingut fix o com a comentaris de l'equip administrador del web, té per finalitat ser emprat per al diagnòstic o tractament mèdic o com a segona opinió mèdica. El responsable del lloc web, per tant, no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del seu lloc web.

Aquest lloc web no accepta ni allotja publicitat. El responsable del lloc web realitza una revisió general de tots els continguts anualment. La data de la darrera revisió és: 20/12/2015.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l'accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap tipus de control.

El responsable del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir mitjançant els enllaços existents en aquell. No obstant això, assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l'usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual eren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en tant que responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'Hospital Sant Joan de Déu serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos.

El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial , no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del responsable del lloc web sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

El responsable del lloc web mostra el seu agraïment també a les fonts d'Internet d'on s'han obtingut algunes de les imatges que il·lustren els continguts del lloc, i que s'han referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir de forma decisiva a una transmissió més clara del coneixement de la diabetis mellitus tipus 1 des de la nostra perspectiva cap a la societat.

L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al mateix .

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: hospitalbarcelona.info@sjd.es.

Normes de participació a la comunitat

L'accés a la comunitat es realitzarà mitjançant un usuari i contrasenya o clau, personals i intransferibles, que generarà el propi usuari.

Es recomana als usuaris que no revelin informació personal o de tercers (per exemple: nombre de telèfon, adreça postal o adreça de correu electrònic o qualsevol altre detall que permeti la seva identificació) a la comunitat.

L'usuari es compromet a utilitzar la comunitat de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga doncs a abstenir-se d' utilitzar el servei amb finalitats o efectes il·lícits, contraris allò que estableix el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi del servei per part d'altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través del servei, d'informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material, dades o continguts que:

  • de totes maneres assetgin, observin, amenacin o abusin d'altres membres del fòrum o de qualsevol tercer aliè a aquest,
  • incorporin continguts obscens o censura o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que pugui accedir-hi,
  • difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres , com material difamatori o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial,
  • animin a altres a infringir el present Avís Legal, i la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web,
  • es publiquin amb la intenció de fer-se passar per membres del personal del responsable del lloc web o per un altre membre a través de l'ús d'identificació semblant o mitjançant qualsevol altre mètode o dispositiu,
  • es facin servir per a finalitats comercials , publicitàries o il·lícites; així com per a la transmissió de correu brossa, spam, cadenes o distribució massiva de missatges no sol·licitats,
  • infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Per la seva banda, el responsable del lloc web es reserva el dret de retirar i/o suspendre a qualsevol usuari de la comunitat per l’incompliment del que disposa l'Avís Legal la Política de Protecció de dades de caràcter personal del lloc web, així com d’eliminar, retirar o suspendre qualsevol missatge que incorpori informació de les característiques enumerades en els números 1 a 7, i encara que no hagi quedat enunciat en les mateixes, sense necessitat d'avís previ o posterior notificació. Així mateix, el responsable del lloc web podrà esborrar qualsevol contribució que incompleixi amb les normes de la comunitat.

Menors d’edat

Els usuaris menors de 14 anys no podran participar en la comunitat sense l'autorització prèvia dels seus pares o titulars de la pàtria potestat. Els usuaris menors d'edat sense aquest consentiment parental no estan autoritzats a facilitar dades personals. 

Així mateix, es recomana que no es faciliti cap informació personal a tercers (per exemple, escola, número de telèfon, nom i cognoms, adreça particular o correu electrònic).

Lle aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Data de la darrera actualització: 30/08/2022