Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

Associació de Diabetis de Catalunya

Associació de Diabetis de Catalunya (ADC)

L'Associació de Diabetis de Catalunya (ADC) és una entitat sense ànim de lucre que aplega tant persones amb diabetis amb tutors d'infants diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes que deriven d'aquesta carència.

Serveis per a socis: assessoria dietètica i jurídica, tramesa de revistes, venda de material diabetològic, avantatges econòmics en més de 70 comerços o empreses de serveis, servei de cangur per a nens amb diabetis.